Beantwoording Kamervragen over het hoge aantal laaggeletterden

Antwoorden van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) op de vragen van de Kamerleden Smits en Van Bommel (beiden SP) over het onveranderd hoge aantal laaggeletterden. Ook worden de vragen van het Kamerlid Van der Ham (D66) over de Stichting Lezen & Schrijven beantwoord.