Fenomeenonderzoek PGB-fraude in Nederland

Rapport over frauderisico’s in de PGB-regelgeving per 1 januari 2012. Het onderzoek is uitgevoerd door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), het Functioneel Parket (FP) en de Inspectie SZW. Doel van het onderzoek is om alle mogelijke fraudeconstructies te achterhalen en de verscherpte regelgeving te toetsen op fraudegevoelige aspecten.