Wetsvoorstel transgenders naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft vandaag een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend waardoor transgenders makkelijker de vermelding van het geslacht op hun geboorteakte kunnen laten wijzigen. Zij hoeven niet langer eerst een operatie of hormoonbehandeling te ondergaan om hun lichaam aan te passen aan het geslacht dat zij  wensen. Ook vervalt de zogenoemde sterilisatie-eis. Die bepaalt dat transgenders onvruchtbaar moeten zijn, voordat de geboorteakte kan veranderen.

Straks is het voldoende als een specifiek deskundige, bijvoorbeeld een psychiater of psycholoog,  vaststelt dat de overtuiging van een transgender persoon blijvend van aard is. Met die verklaring kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de vermelding van het geslacht in de geboorteakte wijzigen, de gang naar de rechter is daarvoor niet meer nodig. Een dergelijke administratieve procedure bestaat ook in landen als Oostenrijk, België, Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.

Voor mensen die lichamelijk man of vrouw zijn, maar die er diep naar verlangen een persoon van het andere geslacht te zijn, is het schrappen van de vereisten van onvruchtbaarheid en van fysieke aanpassing aan het verlangde geslacht een ruimere erkenning van hun genderidentiteit. Verandering van het geslacht in de geboorteakte werkt door in allerlei overheidsadministraties, zoals het GBA. Dat heeft gevolgen bij voorbeeld voor het paspoort en andere reisdocumenten, en school- en universiteitsdiploma’s. 

Teeven verwacht dat transgenders beter in de samenleving zullen kunnen functioneren omdat belemmeringen worden weggenomen. Internationaal is steeds meer het inzicht gegroeid dat wettelijke erkenning van de genderidentiteit van een persoon niet afhankelijk moet zijn van eisen als geslachtsoperaties of hormonale behandeling. Nederland sluit zich daarbij aan.