Beantwoording Kamervragen over tekortschietend familiebeleid geestelijke gezondheidszorg

Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Bouwmeester (PvdA) over gebrek aan familiebeleid en tekortschietende hulp in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het gaat met name om kinderen van verslaafde en/of verwarde ouders.