Bijlage bij wob-verzoek over advieskosten Lazard

Verzoek aan minister De Jager (Fin) op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om inzage in alle kosten van het inschakelen van Lazard die zijn gemaakt bij de aankoop van ABN Amro/Fortis. Het gaat om de kosten die ten laste komen van de publieke middelen in 2008, 2009, 2020 en 2011. Hieronder vallen ook de kosten voor de waardebepaling van de Nederlandse delen van Fortis NV/SA die in oktober 2008 door de Nederlandse staat zijn overgenomen en/of genationaliseerd.