Iran- 2012-08-27

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Iran beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Iran en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Iraanse
asielzoekers. 

Dit ambtsbericht is een actualisering van eerder verschenen algemene ambtsberichten over de situatie in Iran (laatstelijk 25 augustus 2011) en beslaat de periode van september 2011 tot en met juli 2012.