Veldhuijzen van Zanten en Opstelten starten nieuwe campagne tegen geweld in huiselijke kring

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) en minister Ivo Opstelten (VenJ) starten vandaag een campagne tegen geweld in huiselijke kring. Doel van de campagne is slachtoffers, omstanders of plegers van kindermishandeling, partnergeweld, eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking en ouderenmishandeling er toe aan te zetten om zo snel mogelijk advies en hulp te zoeken.

STAATSSECRETARIS VELDHUIJZEN: Vandaag starten we de campagne tegen geweld in afhankelijkheidsrelaties.

In deze campagne en voor onze aanpak geldt het voor alle vormen van geweld.

VELDHUIJZEN: Geweld in een relatie van afhankelijkheid.

Dat is een element dat je terugziet bij de ouderenmishandeling bij de kindermishandeling, bij de mishandeling binnen gezinnen en dat element daarin willen we hard onder de aandacht brengen.

We willen dat je alert bent, dat je het signaleert dat je zorgt dat het gestopt kan worden en dat we de gevolgen daarvan tegen kunnen gaan.

VELDHUIJZEN: Wat we weten, is dat mishandeling heel veel voorkomt en dat mensen, of er helemaal niet aan denken dat het bij hun buren kan gebeuren of het niet zo goed onder de aandacht durven te brengen en dat willen we doorbreken.

MINISTER OPSTELTEN: Dus gewoon familieleden, vrienden, buurtgenoten die situaties tegenkomen van: daar is iets aan de hand wat niet goed gaat. Meld het, kom in actie.

Draai het nummer en dan gaat er iets gebeuren.

EEN VROUWENSTEM ZINGT: Het houdt niet op, niet vanzelf.

VROUW: Het houdt niet op. Niet vanzelf.

DE VROUWENSTEM ZINGT VERDER: Het houdt niet op totdat je iets doet.

VOICE-OVER: Kindermishandeling stopt nooit vanzelf.

Bel gerust voor hulp en advies 0900 123 123 0.

Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor?

We zijn begonnen met een spotje over kindermishandeling te laten zien.

Dat komt op de televisie. En rijksbreed, dus met het hele kabinet laten we daarmee heel concreet het telefoonnummer zien en dat iedere burger kan helpen om de zwakste mensen in onze maatschappij te beschermen tegen mishandeling.

MARC DULLAERT: Ik vind het heel goed dat deze campagne nu gestart is.

November, het afgelopen jaar, hebben wij als Kinderombudsman een onderzoek rond kindermishandeling gelanceerd en ik ben blij dat nu twee ministeries, én VWS én Justitie dit signaal daadwerkelijk oppakken.

En wat ik ook heel goed vind aan deze campagne dat het zich richt op omstanders, op zogenaamde sociale netwerken en ik denk dat de toon, die ik vanmorgen heb gezien van de campagne goed is.

RIEKE SAMSON-GEERLINGS: En ik hoop, en dat klinkt heel raar dat het aantal meldingen enorm zal stijgen.

Dat wil niet zeggen dat de mishandelingen stijgen maar dat houdt in dat we er met ons allen meer bewust van zijn wat er gebeurt en ook met z'n allen er meer aan doen om het te laten stoppen.

STAATSSECRETARIS VELDHUIJZEN: Wat we weten uit de onderzoeken is dat mensen zich, wanneer ze een goed gezin hebben wanneer ze veilig zijn, dat ze zich niet realiseren wat er elders kan gebeuren.

En dat mensen, als ze iets merken, ook heel vaak denken: Tsja, ik denk dat ik iets heb gezien, maar ik durf het niet hardop te zeggen want het is zoiets akeligs, dat wil ik niet onder woorden brengen.

WIM DEETMAN: Daarom is die campagne goed, de bewustwording want daar zit een preventief element in maar aan de andere kant ook dat men erover durft te praten dat men naar de meldpunten gaat waar hulp geboden kan worden.

Dat is namelijk heel essentieel.

Dat we allemaal onze ogen en oren de kost geven en niet denken: Nou, er was niks aan de hand.

Misschien net even wat verder kijken en in beweging komen.

Mensen die iets zien, moeten gewoon actie tonen en iets laten weten en dan gaat er een trein lopen waarin we de mensen, de slachtoffers helpen en de daders aanpakken.

VOICE-OVER: Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor?

AFSLUITENDE MUZIEK

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)

De start van de campagne vond vandaag plaats in het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Haaglanden, één van de plekken waar mensen altijd terecht kunnen met vragen of zorgen over geweld in huiselijke kring.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten: “Geweld is erg, maar geweld jegens iemand die kleiner, onmachtiger en kwetsbaar is en daardoor afhankelijk, is dubbel zo erg. Want het geeft een kras op het vertrouwen in de samenleving. De campagne laat zien hoe je de signalen van geweld kunt herkennen en wat je kunt doen om het zo snel mogelijk stoppen.”

Minister Opstelten: “Geweld in huiselijke kring, of het nu kindermishandeling, partnergeweld of ouderenmishandeling is, is ontoelaatbaar. Geweld in huiselijke kring komt helaas veelvuldig voor. De oproep aan een ieder is dan ook: kom in actie om dit probleem een halt toe te roepen!”

Campagne op televisie, radio, internet

Titel van de campagne is ‘Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?’ De campagne bestaat uit spotjes voor televisie en radio, de website www.vooreenveiligthuis.nl en campagnemateriaal waarmee gemeenten, steunpunten huiselijk geweld en advies- en meldpunten kindermishandeling in hun eigen stad of regio campagne kunnen voeren.

Veldhuizen van Zanten tijdens de opening van de campagne tegen huiselijk geweld 'Een veilig thuis'.