Aanbiedingsbrief jaarverslag 2011 Staatstoezicht op de Mijnen

Aanbiedingsbrief van minister Verhagen (EL&I) aan de Tweede Kamer bij het verslag van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over 2011.