Beantwoording Kamervragen over Informele Raad Algemene Zaken 30 en 31 augustus 2012

Antwoorden van minister Rosenthal en staatssecretaris Knapen (beiden BZ) op vragen van de vaste commissie voor Europese Zaken naar aanleiding van de geannoteerde agenda voor de Informele Raad Algemene Zaken van 30 en 31 augustus 2012.