Beantwoording Kamervragen over langstudeerdersboete studenten TU Delft

Antwoorden van staatssecretaris Zijlstra (OCW) op vragen van het Kamerlid Jadnanansing (PvdA) over het opleggen van de langstudeerdersboete aan studenten van de TU Delft.