Beveiligingsteams mariniers beschermen Nederlandse koopvaardij (video)

Defensie zet sinds vorig jaar met succes beveiligingsteams in voor de bescherming van de koopvaardij. Deze week nog keren 2 zogenoemde Vessel Protection Detachments (VPD) terug vanuit Singapore na een succesvolle inzet.

Koopvaardijschepen die onder Nederlandse vlag varen en die vanwege hun snelheid of vorm kwetsbaar zijn voor piraterij, kunnen op risicovolle delen van hun traject militaire beveiligingsteams meekrijgen. Deze teams bestaan uit zwaarbewapende mariniers. Een van die VPD’s zorgde de afgelopen weken bijvoorbeeld voor de beveiliging van het Nederlandse schip MS Swan van de firma Dockwise dat traag varend en met lage reling van Durban in Zuid-Afrika naar Dubai voer.

SNELLE, SPANNENDE MUZIEK

DE MAN GEEFT INSTRUCTIES IN HET ENGELS

Oké, iedereen krijgt een C7.

Dan krijg je van mij een monolight.

DE SNELLE, SPANNENDE MUZIEK SPEELT VERDER

LUITENANT KEMERINK OP SCHIPHORST: De Koninklijke Marine levert beveiligingsteams voor schepen die de grotere konvooien van Ocean Shield en Operation Atalanta niet bij kunnen houden.

Daarvoor brengen zij een team van professionals aan boord die het schip 24 uur per dag kunnen beveiligen.

Deze teams heten Vessel Protection Detachments en die bestaan grotendeels uit mariniers aangevuld met medisch personeel van de vloot.

Deze teams brengen, naast het gewone beveiligen samen met de bemanning preventieve maatregelen aan ter bescherming van het schip.

Naast het beveiligen en de wacht lopen zijn wij er ook voor het aanwenden van geweld indien dat nodig is.

Op die manier is de kapitein helemaal vrij van enige juridische gevolgen. De hele verantwoordelijkheid voor het eventueel aanwenden van geweld ligt bij de VPD's.

EEN MARINIER: We zijn nu bezig om de zijkanten, de vleugels bij de brug te verstevigen met zandzakken.

Op dit moment zijn we bezig om de zandzakken naar de plekken te brengen op de vleugels van de brug.

Daar zullen we de posten gaan inrichten waar de Mags komen te staan.

De zandzakken liggen hier al van de vorige club.

En voorop zullen we ook posten gaan inrichten en ook de metalen platen worden nu door de bemanning aan elkaar gelast en dan gaan we verder met onze Mag-posten op te bouwen.

MARINIER: Okay, I want you to make a weld, right here because the structure has to be very strong because of the weight of the gun.

KEMERINK OP SCHIPHORST: Ons team is snel ingezet.

Op het moment dat wij de 'go' kregen waren we een paar dagen later in Zuid-Afrika en vertrokken we.

Ruim twee weken geleden zijn we aan boord gekomen van dit koopvaardijschip, de Swan.

Daar zijn we eigenlijk in Zuid-Afrika gelijk begonnen met het beveiligen van het schip.

We zorgen dat alle plekken waar je het schip relatief makkelijk kan enteren dat we dat moeilijker gaan maken voor piraten.

EEN MARINIER: We zijn hier nu concertina's aan het plaatsen rondom heel het schip. Dit is een laag schip, dus makkelijk te enteren.

Hiermee willen we de piraten vertragen of afschrikken.

KEMERINK OP SCHIPHORST: We zorgen dat deuren niet gemakkelijk meer opengaan, maar we maken ook wachtposten.

Nou, deze wachtposten, daarvandaan lopen wij de wacht zodat we het schip eigenlijk de hele dag rondom kunnen beveiligen dat we alles zien wat er op zee gebeurt.

MANNENSTEM: Luitenant, hier bakboord. Over.

ANDERE MANNENSTEM: Hier LTO.

Hier bakboord, de Mag is geplaatst. Over.

SNELLE, SPANNENDE MUZIEK WAAR SCHOTEN DOORHEEN KLINKEN

DE MUZIEK EBT LANGZAAM WEG

EEN MARINIER: We zijn nu bezig met de wapens aan het inschieten en het testen van de marge en het justeren van de kijkers op onze wapens.

En dan vannacht zullen we de 'high risk area' binnenvaren en dan zijn alle wapens getest en gejusteerd en zijn we er klaar voor.

MANNENSTEM: Hier twee, hier drie.

Als we vertrekken, zoals wij dat nu gedaan hebben, vanuit Zuid-Afrika dan gaan we eigenlijk langzaam het piraatgevaarlijk gebied in.

We gaan dan ook mee met de dreiging en met steeds meer mensen de wacht lopen.

MARINIER: Brug, hier bakboord. Bakboord compleet. Over.

KEMERINK OP SCHIPHORST: Wij lopen 24 uur per dag de wacht zowel op de brug voor de communicatiemiddelen, de radars maar ook daadwerkelijk gewoon lui die met de verrekijker kijken wat er op zee gebeurt, aangezien een radar niet altijd betrouwbaar is.

We identificeren dan alle schepen dat kan een marineschip zijn van een bevriende natie dat kan ook gewoon een ander koopvaardijschip zijn maar dat kunnen ook verdachte schepen zijn.

Deze verdachte schepen komen te dichtbij dan gaan we actie ondernemen, dan gaan we ze aanroepen dan zorgen we dat we ze waarschuwen en we gaan de bemanning alvast in de citadel brengen.

DE BEL RINKELT HARD

GEROEZEMOES

MARINIER: Are you complete? MAN: Yes, we are complete inside.

MARINIER: Okay, I close the door. You close it inside?

RADIOCOMMUNICATIE: Brug, hier het dek. Over.

Hier, de brug. Over.

De complete bemanning zit in de citadel.

Ik heb de deur afgesloten en ga nu terug naar uitgangspositie. Over.

RADIOCOMMUNICATIE: Hier de brug. Roger.

SNELLE, SPANNENDE MUZIEK

Noodprocedures

Om inzet van de beveiligingsteams nog toegankelijker te maken, halveerde Defensie dit jaar de kosten bijna tot 5000 euro per dag. Inmiddels werden dit jaar ruim 20 teams ingezet om kwetsbare schepen te beschermen. De mariniers beveiligen niet alleen het schip, ook beoefenen ze met de bemanning de noodprocedures in geval van een aanval. Daarnaast passen zij verbeteringen toe, zoals de aanleg van prikkeldraad rondom, om de kans op een kaping zo klein mogelijk te maken.

Defensie kan dit jaar nog ruim 80 keer een beveiligingsteam inzetten ter bescherming van de Nederlandse handelsbelangen. Voor volgend jaar houdt Defensie rekening met de inzet van 175 teams, maar mocht dit aantal niet voldoende blijken dan kunnen er meer ploeg worden ingezet.

Proportioneel geweld

De reder en Defensie maken duidelijke afspraken over wie waar voor verantwoordelijk is. De kapitein richt zich op het sturen en navigeren van het schip. Voor eventueel gebruik van geweld is Defensie verantwoordelijk. Geweld moet bijvoorbeeld proportioneel zijn en wordt aan het Openbaar Ministerie gemeld en door hen beoordeeld. Bekijk de video voor meer informatie over de inzet van de beveiligingsteams.