Kamerbrief over onderzoek naar onderwijs in het Engels in Caribisch Nederland

Brief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Eerste Kamer over een onderzoek naar de introductie van Engels als onderwijstaal op de scholen in Caribisch Nederland.