Onderzoek naar nieuw ontwerp stembiljet

Om te komen tot een nieuw ontwerp van het stembiljet is een aantal testen gedaan met drie ontwerpen voor een nieuw stembiljet. Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt de uitkomsten van de testen positief.

Uit de tot nu toe uitgevoerde testen blijkt onder andere  dat het tellen van de stemmen met de nieuwe ontwerpen minder tijd kost. De minister wil met de drie ontwerpen dit jaar verder gaan met testen. Zo zal bij de komende verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op enkele locaties een test worden uitgevoerd. De minister heeft vandaag de Tweede Kamer over het onderzoek naar de nieuwe stembiljetten geïnformeerd.

Met het nieuwe stembiljet wordt beoogd dat;

  • kiezers die blind of slechtziend zijn zelfstandig met het stembiljet  kunnen stemmen;
  • kiezers die laaggeletterd en/of de Nederlandse taal niet machtig zelfstandig met het stembiljet kunnen stemmen;
  • het nieuwe stembiljet geschikt is om elektronisch te kunnen verzenden aan kiezers in het buitenland;
  • het stembiljet gemakkelijker te tellen is, al dan niet met elektronische hulpmiddelen.