Uitstelbrief Kamervragen over het bericht dat de vreemdelingenbewaring inhumaan is

Uitstelbrief van minister Leers (IenA) over het berichtgeving dat de Nationale Ombudsman concludeert dat de vreemdelingenbewaring inhumaan is.