Wob-verzoek over partijfinanciën en campagnefinanciering PVV

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op 1 augustus 2012 een verzoek ingediend in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Verzocht is om informatie over de partijfinanciën en de campagnefinanciering van de Partij voor de Vrijheid (PVV). Toegelicht wordt waarom het ministerie niet over dergelijke informatie/documenten beschikt.

Zie ook het Wob-verzoek over financiële jaarverslagen 'Groep Wilders' en PVV