Startschot uitvoering UNESCO-verdrag Immaterieel Erfgoed

Zondag 2 september 2012 geeft staatssecretaris Halbe Zijlstra het startschot voor de uitvoering van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.

Dat doet hij midden op straat tijdens het Bloemencorso van Zundert, tussen de tribunes. Het Zundertse corso is een van de tradities die graag op de Nationale Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland willen komen. 

Levend erfgoed

Nederland krijgt met het ondertekenen van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed er een nieuwe erfgoedpoot bij. Naast het materieel erfgoed is er nu ook oog voor het immaterieel erfgoed, de tradities en rituelen die mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen. Immaterieel erfgoed is levend erfgoed en het beschermen ervan vraagt een geheel andere aanpak dan het beschermen van monumenten en archiefstukken.

In 2003 namen de landen die zijn aangesloten bij UNESCO een verdrag aan om het immaterieel erfgoed te gaan beschermen om de culturele diversiteit in de wereld te waarborgen. Met name landen die veel verhalen, feesten, rituelen en gebruiken, volkskennis (zoals kennis van geneeskrachtige kruiden), en  ambachten hebben, hebben zich voor het verdrag ingezet.

Immaterieel erfgoed is levend erfgoed en wordt gedragen door mensen die er liefde voor voelen en hun traditie willen doorgeven aan volgende generaties. Daarvoor moet het meegaan met de tijd en door elke generatie worden eigen gemaakt. Beschermen betekent dan ook helpen om de waardering van dit erfgoed te vergroten, het belang ervan te erkennen en het veilig te stellen voor de toekomst.

Inventarisatie van tradities en rituelen

In Nederland zijn circa tweeduizend groepen mensen die zich inzetten om een traditie levend te houden en door te geven aan volgende generaties. Het Bloemencorso in Zundert is er een van. Het corso is sociaal cement, het is lijm. Het verbindt de gemeenschap, het inspireert, het verleent identiteit. Het corso is veel meer dan een evenement op de eerste zondag in september, het is een sociaal fenomeen dat de Zundertse gemeenschap het hele jaar door in zijn greep houdt. Dat maakt het tot een goed voorbeeld van wat Immaterieel Erfgoed is en waarom het belangrijk is. En tot een goede plek om het startsein te geven tot het samenstellen van de inventaris van Immaterieel Erfgoed in Nederland. 

Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed

De coördinatie van het in kaart brengen van het immaterieel erfgoed in Nederland is handen gelegd van Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Gemeenschappen moeten zelf het initiatief nemen om opgenomen te worden op de nationale inventaris, zie www.volkscultuur.nl.