Aanbiedingsbrief bij overzicht wetgeving Caribisch Nederland OCW

Anbiedingsbrief van minister van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) bij het overzicht Legislatieve terughoudendheid BES-eilanden - Overzicht wetgeving Caribisch Nederland OCW - augustus 2012.