Aanbiedingsbrief met agenda informele Raad Buitenlandse Zaken 7 en 8 september 2012

Aanbiedingsbrief van minister Rosenthal en staatssecretaris Knapen (beiden BZ) aan de Tweede Kamer met de geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (‘Gymnich’) van 7 en 8 september 2012.