Beantwoording Kamervragen over het versturen van rekeningen door het MBO

Antwoorden van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (ocw) op de vragen van het Kamerlid Biskop (CDA) over het versturen van rekeningen door het MBO