Beantwoording Kamervragen over recht op onderwijs voor asielzoekers vanaf 18 jaar

Antwoorden van minister Leers (IenA) op de vragen van het Kamerlid Schouw (D66) over het recht op onderwijs voor asielzoekers van 18 jaar en ouder.