Beantwoording Kamervragen over schijnconstructies in de bouw

Antwoorden van minister Kamp (SZW) op de vragen van het Kamerlid Van Hijum (CDA) over het bericht inzake de oproep van de Aannemersfederatie om een meldplicht in te voeren voor personen uit andere EU-lidstaten, die in Nederland als zelfstandige of op detacheringsbasis aan de slag willen gaan.