Fraude met kilometerteller hard aangepakt

Er komt een strafrechtelijk verbod op het knoeien met kilometerstanden bij bepaalde motorrijtuigen. Het voornemen is dit verbod in te voeren bij personenauto’s en bestelauto’s, omdat tellerfraude daar het meest voor komt. Daarnaast wordt het aantal momenten uitgebreid waarop kilometertellerstanden verplicht aan de RDW moeten worden doorgegeven. Het kabinet verwacht dat van deze maatregelen een preventieve werking uitgaat en dat criminelen zo sneller tegen de lamp lopen.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Kilometertellerfraude. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2014.  

Vervolging bij fraude

Bijna een half miljoen voertuigen in Nederland heeft een onjuiste tellerstand. Tellerstanden worden veranderd met het doel hier financieel voordeel uit te halen. Door een lagere kilometerstand op de teller te zetten:

  • kan bij de verkoop van een voertuig een hogere prijs worden bedongen,
  • kan bij een auto voor de zaak de fiscale bijtelling worden omzeild en
  • komt men bij een autoverzekering in aanmerking voor een lagere verzekeringspremie.

Kilometertellerfraude kost consumenten naar schatting € 150 miljoen en de verzekeringsmaatschappijen en de overheid enige honderden miljoenen euro’s per jaar.
Daarom is in het wetsvoorstel Kilometertellerfraude een wettelijk verbod op het manipuleren van de kilometertellerstand opgenomen. Dit maakt strafrechtelijke vervolging van fraudeurs eenvoudiger.

Registratieverplichting tellerstand

In het wetsvoorstel worden alle door de RDW erkende bedrijven verplicht om niet alleen bij de APK-keuring, maar ook op andere vaste momenten de tellerstand van een auto aan de RDW door te geven. Het gaat dan om momenten als:

  • de opname van voertuigen in de bedrijfsvoorraad,
  • wijziging tenaamstelling en
  • onderhoud en reparaties bij boven een nog vast te stellen bedrag.  

Met de registratieverplichting kunnen onregelmatigheden in de reeks kilometerstanden beter en sneller worden gesignaleerd. Voor iemand die overweegt een auto te kopen wordt het mogelijk om bij de RDW informatie in te winnen over de betrouwbaarheid van de tellerstand.