Kaders voor een loket voor brongegevens reisinformatie openbaar vervoer

Het Rijk, de provincies en de stadsregio’s zijn in 2009 het project Nationale Data Openbaar Vervoer (ND-OV) gestart. Doel van dit project is brongegevens voor reisinformatie in het openbaar vervoer beschikbaar stellen aan afnemers. De afnemers kunnen de brongegevens vervolgens gebruiken om reisinformatiediensten voor reizigers te ontwikkelen. Vervoerders (en overheden met betrekking tot haltegegevens) stellen hun brongegevens beschikbaar aan een loket, dat deze gegevens ongewijzigd doorgeeft aan afnemers. Marktpartijen die geïnteresseerd zijn moeten bij de overheid een voorstel indienen voor het instellen van een loket. In dit document staan de criteria waaraan dit loket moet voldoen en de procedure voor marktpartijen om zich aan te melden.