Kamerbrief over deeltijd en de langstudeerdersmaatregel

Brief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Eerste Kamer over het voorkomen van onevenredige gevolgen van de langstudeerdersmaatregel voor deeltijdstudenten. Hij voldoet hiermee aan toezeggingen die hij tijdens de behandeling van het wetsvoorstel verhoging collegegeld langstudeerders aan de Eerste Kamer heeft gedaan.