Nederland stationeert mariniers op Sint Maarten

Mariniers zitten vanaf volgend jaar op Sint Maarten. Dat zei minister Hans Hillen vandaag. “Met het permanent stationeren van 26 mariniers op Sint Maarten doet Nederland recht aan de nieuwe staatkundige structuur en waarborgt Defensie de veiligheid ook in dit deel van het Koninkrijk.”

Met de staatkundige hervorming van 10 oktober 2010 werd Sint Maarten een onafhankelijk land binnen het Koninkrijk. Het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden gaat uit van de gelijkwaardigheid van de tot het Koninkrijk behorende landen. Dit betekent dat die allemaal recht hebben op permanente militaire presentie. Volgens Hillen valt er zo bovendien snel noodhulp te geven, bijvoorbeeld tijdens het passeren van een orkaan. De bewindsman benadrukt dat de afstand tussen de Bovenwindse- en Benedenwindse eilanden zo groot is, dat er veel tijd verloren gaat wanneer de militairen zich moeten en verplaatsen van Curaçao of Aruba naar Sint Maarten. Ook de reactietermijn voor steunverlening aan Saba en Sint Eustatius wordt nu verkort.

Rechtsorde

Het mariniersdetachement wordt op het eiland belast met de reguliere Defensietaken. Dit zijn de handhaving van de onafhankelijkheid en verdediging van het koninkrijk, de bevordering van de internationale rechtsorde en het verlenen van militaire bijstand aan lokale autoriteiten van de Bovenwindse eilanden, zoals orkaannoodhulp. Ook zijn de mariniers inzetbaar op de grens van land en water, bijvoorbeeld voor maritieme grensbewakingstaken ter ondersteuning van de Kustwacht voor het Koninkrijk in het Caribisch Gebied. Het detachement ondersteunt verder het Vrijwilligerskorps Sint Maarten en – in overleg met het Land Sint Maarten – een Sociaal Vormingsprogramma voor jongeren.

Begin 2013 wordt een vaste staf van 6 mariniers geplaatst om de praktische voorbereidingen te treffen. Uiterlijk in juni volgt het eerste – roulerende – detachement van 20 mariniers uit Nederland. Eind volgend jaar moet de eenheid van 26 mariniers volledig operationeel inzetbaar zijn.