Vervoersverbod vogelgriep Hagestein opgeheven

Het vervoersverbod dat is ingesteld rond een kippenbedrijf in Hagestein (Utrecht) in verband met een milde (laag pathogene) vogelgriep wordt op 3 september 2012 om 9.00 uur opgeheven.

Op 10 augustus 2012 werd in Hagestein (Utrecht) bij een legkippenbedrijf met vrije uitloop het milde vogelgriepvirus aangetroffen. Deze variant van het virus vormde geen bedreiging voor de volksgezondheid. Er is een zone van 1 km rond het bedrijf ingesteld waar een vervoersverbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. De leghennen op het bedrijf zijn op 11 augustus 2012 door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd.