Wob-verzoek kroningsrellen in 1980 deelbesluit 2

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op 21 mei 2012 een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de kroningsrellen in 1980 in Amsterdam. De bij het ministerie aanwezige informatie wordt, geanonimiseerd, openbaar gemaakt. Vanwege de omvang gebeurt dit in twee deelbesluiten