Wob-verzoek over commandant van de Speciale Troepen tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op 22 juni 2012 een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Verzocht is om informatie over R.P.P. Westerling, commandant van de Speciale Troepen tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Meegedeeld wordt dat het ministerie niet beschikt over de gevraagde informatie.