IOB - Begrotingssteun: Resultaten onder voorwaarden

IOB-rapport over tien jaar begrotingssteun.

  • ontwikkeling en uitvoering van het Nederlandse beleid
  • (internationale) ontwikkeling van de beleidstheorie
  • resultaten op het terrein van macro-economische ontwikkeling, goed bestuur, armoedevermindering en publieke voorzieningen.