Rapportage vreemdelingenketen

Deze rapportage beschrijft in hoofdlijnen de resultaten van de vreemdelingenketen in het eerste halfjaar van 2012 aan de hand van de vijf kernactiviteiten in de keten, te weten Toegang en grensbewaking, toelating asiel en regulier, toezicht en handhaving, terugkeer en opvang en bewaring. Bij elk van deze kernactiviteiten wordt gerapporteerd over instroom, doorstroom (voorraad of bezetting) en uitstroom.