Uitstelbrief aanbieding van fiche Richtlijn strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiele belangen van de EU schaadt

Uitstelbrief aan de Tweede Kamer over de aanbieding van de fiche Richtlijn strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de EU schaadt.