€90 miljoen extra voor onderzoek in topsectoren

Voor het verrichten van fundamenteel en toegepast onderzoek in de topsectoren worden consortia opgericht. In de zogeheten topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) worden tientallen bestaande initiatieven voor onderzoek samengevoegd.

Als bedrijven geld in het onderzoek van een TKI steken, doet het kabinet daar vanaf 1 oktober 2012 nog eens 25% bovenop. Om dit ook voor kleine bedrijven aantrekkelijker te maken is die toeslag is zelfs 40% over de eerste €20.000. Hiervoor is structureel €90 miljoen beschikbaar.

Dit staat in de voortgangsrapportage over het bedrijvenbeleid van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Hierin staan de resultaten sinds de ondertekening van de innovatiecontracten door de topsectoren in april 2012.

Door belastingvoordeel voor innovatieve bedrijven, ruimere toegang tot financiering, samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoekers en een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt moet Nederland in 2020 tot de top 5 van de kenniseconomieën behoren.

Topconsortia voor Kennis en Innovatie

In de topconsortia gaan ondernemers en wetenschappers samen bepalen waar zij onderzoek op richten - van fundamenteel tot toegepast, van laboratoriumwerk tot en met het bouwen van prototypes. Eind dit jaar zullen de topconsortia aangeven welke onderzoeksprojecten en voorstellen van start gaan. Er lopen op dit moment diverse aanvragen voor onderzoeken zoals voor Cyber Security door NWO en diverse ministeries. Het gaat om onderzoek voor het verbeteren van de veiligheid en de betrouwbaarheid van de ICT-infrastructuur en –diensten, het bevorderen van innovaties en het versterken en verbreden van kennis op het terrein van cyber security.

15 bedrijven uit de topsectoren Life Sciences en Health en High Tech samen met TUDelft en Erasmus MC investeren in een betere opsporing, diagnostiek en behandeling van ernstige ziekten, zoals Alzheimer en borstkanker.

Investeringsfondsen

Veel innovatieve bedrijven hebben moeite investeerders aan te trekken. Om het voor startende en snel groeiende bedrijven makkelijker te maken aan financiering te komen, heeft het kabinet naast belastingmaatregelen ook diverse kredieten en investeringsfondsen opgericht.

Via het Innovatiefonds MKB+ is dit jaar €32 miljoen aan risicokapitaal beschikbaar, onder andere gericht op starters in de topsectoren creatieve industrie en life sciences. Het is met name bedoeld voor nieuwe media, entertainment en medische bedrijven.

Het Europees Investerings Fonds (EIF) wil €50 miljoen beschikbaar stellen voor het Innovatiefonds MKB+. Het kabinet stelt €100 miljoen beschikbaar. Het geld is bedoeld voor het starten van nieuwe fondsen die weer investeren in snel groeiende innovatieve bedrijven.