Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Nederlandse schoolexamens op Curaçao op een marineschip afgenomen kunnen worden

Antwoorden van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) op vragen van het Kamerlid Biskop (CDA) over het bericht dat Nederlandse schoolexamens op Curaçao op een marineschip afgenomen kunnen worden.