Casusonderzoek Rotterdam

Rapport van de Inspectie Jeugdzorg over de begeleiding van een gezin met 2 kinderen door Stek Jeugdhulp en bureau jeugdzorg Rotterdam. Aanleiding voor dit onderzoek was de melding van het overlijden van de kinderen in januari 2012.