'Effecten van de staatssteunregeling voor de middeninkomensgroepen op de woningmarkt'

Onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de staatssteunregeling (Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting). Het PBL heeft gekeken naar de effecten van de staatssteunregeling op de mutatiegraad, de doorstroming en de slaagkans van middeninkomens op de woningmarkt in de komende jaren.