Infographic Samen werken aan kennis en innovatie

Voor het verrichten van fundamenteel en toegepast onderzoek in de topsectoren worden consortia opgericht. In de zogeheten topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) worden tientallen bestaande initiatieven voor onderzoek samengevoegd. In de topconsortia gaan ondernemers en wetenschappers samen bepalen waar zij onderzoek op richten - van fundamenteel tot toegepast, van laboratoriumwerk tot en met het bouwen van prototypes.