Invoering maximumsnelheid 130 km/u

VOICE-OVER: De nieuwe maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen is 130 kilometer per uur.

Minister Schultz van Haegen markeerde de verhoging door bij de Belgisch-Nederlandse grens de nieuwe snelheid te onthullen.

MINISTER SCHULTZ VAN HAEGEN: Ik ben heel blij. Het is toch een van de wensen van dit kabinet om 130 als maximumsnelheid in te voeren en het is best een gedoe geweest, de weg daarnaartoe.

Het is natuurlijk veel... Ja, veel...

Er zijn veel aanhangers, maar ook tegenstanders en ik ben blij dat het nu dan ook echt gelukt is.

VERSLAGGEVER: Is het wel veilig, 130 kilometer per uur?

SCHULTZ: Ja, sowieso is de snelweg die wij kennen geschikt voor 130.

En daarnaast hebben we extra veiligheidsmaatregelen genomen omdat een hogere snelheid en een snellere botsing natuurlijk altijd weer leiden tot meer kans op schade.

Dus we hebben extra dingen gedaan aan het wegennet om 't nog veiliger te maken.

Dus een langere afrit of obstakels wegnemen langs de weg.

VOICE-OVER: Nederland is het 17de land in Europa met een limiet van 130 of hoger.

De snelheidsverhoging geldt per 1 september op 45 procent van de snelwegen.

Honderddertig is de norm op plekken waar het kan rekening houdend met verkeersveiligheid, milieu en natuur.

Als er een andere snelheid geldt dan 130, dan wordt dat aangegeven met borden naast of boven de weg.

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)