Kamerbrief over motie-Van Vliet over budgetflexibiliteit

Brief van minister Verhagen (EL&I) aan de Tweede Kamer over de invulling van de motie-Van Vliet. Deze motie verzoekt de regering de budgetflexibiliteit bij de toekenning van subsidies en exploitatiebijdragen te verhogen en de Tweede Kamer haar budgetrecht maximaal te laten gebruiken.