OPCW 15 jaar: succesvol en relevant in strijd tegen chemische wapens

‘De OPCW heeft de afgelopen jaren veel bereikt en blijft onverminderd relevant om de wereld vrij te houden van chemische wapens’. Zo reageert minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) op het 15-jarig bestaan van de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons.

Deze internationale organisatie, gevestigd in Den Haag, ziet sinds 1997 toe op de vernietiging van chemische wapens en voert overal ter wereld inspecties uit. De OPCW heeft 188 lidstaten. Op acht na zijn alle landen toegetreden tot de Chemical Weapons Convention. Daarmee verplichten zij zich geen chemische wapens te produceren of te gebruiken en bestaande voorraden te vernietigen.

De zorgen over de chemische wapens van Syrië, dat geen lid is, bevestigen volgens Rosenthal het belang dat alle landen toetreden. Syrië heeft wel het Geneefse Protocol van 1925 ondertekend, dat het gebruik van chemische wapens verbiedt. Rosenthal roept de OPCW op de situatie in Syrië nauwlettend in de gaten te houden; de inzet van chemische wapens tegen andere landen of tegen de eigen bevolking is onaanvaardbaar.

Tweederde van de bij de OPCW aangegeven chemische wapenvoorraden is inmiddels vernietigd. Rosenthal: ‘Nederland heeft er het volste vertrouwen in dat het doel van complete en permanente vernietiging van die wapenvoorraden wordt behaald’.