Veilig wonen en werken: Het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het 2e Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) bevat 89 maatregelen door het hele land. Dijken worden verstevigd, sluizen vervangen en duinen opgehoogd. Daarbij werken Rijksoverheid en waterschappen intensief samen en dragen beide bij aan de kosten van het programma. In deze brochure van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Unie van Waterschappen wordt per waterschap een HWBP-2 project uitgelicht.