Aanbiedingsbrief rapportage vreemdelingenketen periode januari-juni 2012

Aanbiedingsbrief van minister Leers (I&A) bij het rapportage vreemdelingenketen periode januari-juni 2012 over het aantal aanvragen omtrent verblijf in Nederland zijn gedaan, asiel en regulier, en hoeveel vreemdelingen zijn vertrokken.