Beantwoording Kamervragen over budget voor wijkenaanpak voor de wijk Kalsdonk in Roosendaal

Antwoorden van minister Spies (BZK), mede namens minister Opstelten (VenJ) op vragen van het Kamerlid (PvdA) over budget voor wijkenaanpak voor de wijk Kalsdonk in Roosendaal.