Kamerbrief over nieuwe bekostiging epilepsiecentra en longrevalidatie-instellingen

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over het voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de invoering van een nieuwe vorm van bekostiging voor zorg verleend door epilepsiecentra en longrevalidatie-instellingen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.