'Medisch beroepsgeheim in dubio'

Rapport over het medisch beroepsgeheim in algemene zin door het Instituut Beleid & Management Gezond-heidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Onderzocht is de verhouding van het medisch beroepsgeheim tot zwaarwegende maatschappelijke belangen.