Nicky Vos programmamanager Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

De bewindslieden van VenJ en VWS hebben Nicky Vos (1950) benoemd tot programmamanager van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. De Taskforce is ingesteld om de uitvoering van het Actieplan Kinderen Veilig, dat de bewindslieden eind 2011 hebben ontvouwd, ‘aan te jagen’

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan is bereid gevonden het voorzitterschap van de Taskforce op zich te nemen. Nicky Vos heeft de dagelijkse leiding van het programmateam van de taskforce. Op 20 november 2012 wordt het werkprogramma van de Taskforce aan de bewindslieden aangeboden. Tevens wordt de eerste monitor gepresenteerd over de voortgang van de actiepunten uit het Actieplan Kinderen Veilig.

Nicky Vos heeft een grote ervaring in programma- en verandermanagement op tal van plekken binnen de gezondheidszorg. Haar benoeming gaat in op 1 oktober 2012.