Aanbiedingsbrief bij antwoorden op de vragen van de Commissie voor Binnenandse Zaken

Aanbiedingsbrief van minister-president Rutte bij antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2013 van de Koning.