Antwoorden op de vragen van de Commissie voor Binnenandse Zaken

Antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2013 van de Koning.