Antwoorden op Kamervragen over reïntegratietrajecten voor 45-plussers

Antwoorden van staatssecretaris De Krom (SZW) op de Kamervragen van het voormalig lid Koşer Kaya (D66) over het beperkt aantal reïntegratietrajecten voor 45-plussers.