Antwoorden op vragen naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2013

Antwoorden op vragen naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2013 betreffende het ministerie van Algemene Zaken, van het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.