Beantwoording Kamervragen over Europees Erfgoedlabel

Antwoorden van staatssecretaris Zijlstra (OCW) op vragen van de VVD-fractie van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over zijn brief van 25 juni 2012. Deze brief gaat over het advies van de Raad voor Cultuur met de titel ‘Plaatsen van herinnering. Naar een Europees Erfgoedlabel’.